Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Sférické kino

Sférické kino

Návštěva sférického kina v základní škole. Příběhem o severním a jižním pólu nás provázel lední medvěd a tučnák. Děti byly opět nadšené.Tesárková Barbora

Svatba broučků 2017

Svatba broučků 2017

Téma Broučků od Jana Karafiáta nás provází dva týdny. O Broučcích si čteme, hrajeme si na ně, učíme se nejrůznější písně i básně s tématikou broučků. Cvičíme, tančíme a dovádíme.Společně jsme upekli pro všechny děti perníkové lucerničky a byli jsme pozváni na velkou svatbu a hostinu, kde jsme se sešli i s kamarády z 1. třídy základní školy.Teď už nás čeká jen uspávání broučků a zamykání lesa.Tesárková Barbora

Narozeniny a svátky

Narozeniny a svátky

Začali jsme slavit narozeniny a svátky dětí. Tento den je jenom pro ně a vše se točí kolem nich. Završen je dramatizací pohádky O červené Karkulce ( narozeniny), Otesánek ( svátek). Děti dostanou na památku dáreček s tématikou dané pohádky a knížečku vytvořenou z obrázků od všech kamarádů z mateřské školky.Tesárková Barbora

Plavecký kurz, Svátek dětí s Otesánkem

Plavecký kurz, Svátek dětí s Otesánkem

Předplavecký kurz Děti pod vedením profesionálních plavčic plní různé úkoly vhodné k získávání plaveckých dovedností. Mezi nejoblíbenější hry ve vodě patří hledání kolíčků, foukání do míčků, točení se v kolotoči a další. Děti se pomocí příjemných her učí nebát se vody. Ti zdatnější skáčou ze skokánků a plavou ve velkém bazénu. Svátek dětí s Otesánkem. Den věnovaný oslavencům. Ráno oslavence přivítáme písničkou: "Hodně štěstí, zdraví", kreslíme mu obrázky, tančíme s plášti a závoji. (Každé dítě jednotlivě přeje oslavencům a předává svůj obrázek. Oslavenec je hospodářem, vybírá si kamarády ke stolu,  herce do pohádky.) Pohádka k svátku pro oslavence je...

Téma LES

Téma LES

  V dětech se snažíme probouzet potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny všemi smysly. Děti hrou poznávají les, a tak si vytvářejí citlivý vztah k přírodě. Motivací se pro děti stala pohádka „Bouda Budka“ a ,,Pohádka o spokojených veverkách". Děti se učí přírodu chránit, vnímat ji všemi smysly a uvědomovat si možná nebezpečí číhající v přírodě.Tesárková Barbora

DA-BA - běh na in-line dráze

DA-BA - běh na in-line dráze

Již delší dobu  spolupracujeme s Povltavským sportovním klubem DA-BA, který se orientuje především na cyklistiku. Hlavním zaměřením této organizace není jen vrcholový sport ale i sport rekreační. Celoročně se věnují rovněž činnostem, které jsou zpravidla označovány jako všeobecná tělesná příprava a v období mimo hlavní sezónu také vytrvalostnímu běhu či sportovním hrám. I v naší škole organizují takovéto aktivity, které dětem umožní pohyb. Tentokrát šlo o běh na in-line dráze u řeky.       Alena Suchopárová  

Kopu, kopu brambory

Kopu, kopu brambory

  Pomocí prožitkového učení se děti seznamují s vlastnostmi a využitím brambor, s podmínkami k jejich růstu a skladováním. Děti zdokonalují svou pohybovou koordinaci při tanci a v překážkové dráze. Překonávají strach z temnoty a z mazlavé hlíny. Báseň Princeznička na bále – děj jsme zdramatizovali Bál pro princeznu: pohybová improvizace s hudbou Najdi poztrácené korálky – učitelka poschovává  velké korálky po třídě. Děti je hledají. Honzík nakopal brambory, pomozte mu je třídit: podle barvy – děti mohou být rozděleny do dvou skupin, jedno družstvo sbírá žluté brambory, jedno červené (můžeme třídit míčky) podle velikosti – malé /velké Procvičování jemné...

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

OVOCE A ZELENINA Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla. Kdo jí mrkev, ředkvičky, bude zdravý celičký. Na tématu „ovoce a zelenina“ můžeme  rozvíjet s žáky všechny potřebné oblasti (hrubá i jemná motorika, předmatematické představy, orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč), které jsou potřebné k dalšímu úspěšnému vzdělávání. Celý tematický celek můžeme obohatit o říkadla, písně či literární texty s tematikou ovoce a zeleniny (např. Cib cib cibulenka, Řepa, Šel zahradník do zahrady, Ovoce a zelenina, Měla babka, Šla Nanynka do zelí, Foukej, foukej větříčku a další). Toto téma napomáhá dětem osvojit si základní stravovací návyky, děti...

 • Sférické kino

  Sférické kino

 • Svatba broučků 2017

  Svatba broučků 2017

 • Narozeniny a svátky

  Narozeniny a svátky

 • Plavecký kurz, Svátek dětí s Otesánkem

  Plavecký kurz, Svátek dětí s Otesánkem

 • Téma LES

  Téma LES

 • DA-BA - běh na in-line dráze

  DA-BA - běh na in-line dráze

 • Kopu, kopu brambory

  Kopu, kopu brambory

 • Ovoce a zelenina

  Ovoce a zelenina

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163