Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Společně s dětmi jsme vyrobili a za doprovodu básní vynesli Moranu. Cestou do školky jsme symbolem líta a básní přivítali přicházející jaro. Ve školce se děti seznámily s prvními jarními kytičkami a hledali jsme je na společných vycházkách také v přírodě.

Velikonoce v MŠ

Velikonoce v MŠ

Velikonoce ve školce probíhaly v duchu her, veselí a soutěžemi o nejmenší, největší, nejhezčí košíček a nejkratší, nejdelší a nejhezčí pomlázku. Počasí nás neodradilo ani od koledy v obci, která se velmi povedla a na školkové zahrádce jsme hledali velikonočního zajíčka. Místo něho děti vypátraly košíky plné dobrot, které si společně s dalšími dárky odnesly domů. Veselé Velikonoce!                                                           

Řemesla

Řemesla

Těchto 14 dní věnujeme tématu povolání/řemesla. Tento týden jsme navštívili místní truhlářskou dílnu pana Petra Hodáně, který nás seznámil s povoláním truhláře. Ukázal nám svoji dílnu, stroje, nařezal nám dřevěné kostky, které jsme si zkusili sami obrousit, a odnesli si je s sebou do školky.Další den jsme se vydali do autoparku na prohlídku hasičské zbrojnice, kde nás provázel dobrovolný hasič pan Miroslav Tulach. Čekala nás prohlídka šaten, klubovny, kde mají hasiči svoje trofeje, ukázka výstroje, kterou hasič potřebuje, a nakonec i prohlídka hasičských vozů, člunu i historické stříkačky. Do auta jsme si mohli  sednout a nakonec nám p. Tulach pustil...

Svatý Valentýn

Svatý Valentýn

Hlavním cílem je seznámit děti s pojmy mít rád, milovat, láska, přátelství. Svátek svatého Valentýna se slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi.. A protože také v naší třídě je důležité, abychom se navzájem měli všichni rádi, budeme si o tom celý týden povídat a hrát. Téma Valentýn vnímáme jako další možnost, jak si s dětmi hravou formou vysvětlit,že je hezké, když nás má někdo rád. Rodina, kamarád, paní učitelka.  Jak je důležité a příjemné pohlazení či pomazlení. Učíme se dělit se s kamarády a radovat se. --Tesárková Barbora

Masopust

Masopust

Tento projekt  vznikl  s cílem seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Motivuje děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazie při výtvarných a jiných činnostech. Téma samozřejmě vyvrcholí masopustní zábavou v převlecích. Zaměření projektu seznámení s tradicemi, plánování, příprava oslav, projevy radosti, seznámení a nácvik písně Masopust, opakování písně Já jsem muzikant, rozvíjení zručnosti, tvořivosti a fantazie při vytváření masek, výzdobě třídy, důsledné dodržování bezpečnosti při práci s nůžkami, koordinace činnosti rukou a zraku při skládání z papíru, třídění, seskupování, řazení a počítání, spolupráce při tanci, výzdobě, rytmizaci, kultivace vkusu a estetického cítění, sebepoznávání a sebehodnocení (co...

Bacily se nemyly

Bacily se nemyly

Toto téma je inspirované povídkou J. Čapka ,,Mytí". Tento program je v první rovině zaměřen na osobní hygienu a péči o sebe. Dále je však zaměřen na pomoc druhému člověku. Velký význam je v tématu přikládán smyslovému vnímání – především hmatu a čichu. Děti dostanou příležitost pracovat s netradičním modelovacím materiálem – mýdlovou hmotou.  Děti společně s paní učitelkou nebo Babičkou ( převlečená učitelka) prochází příběhem o chlapci Toníkovi, který se nerad myl. Očekávané výstupy:zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe...

Na sněhu

Na sněhu

  Na sněhu Na saních se sáňkuje,na bobech zas bobuje,koulemi se kouluje,a na lyžích lyžuje. Hrajeme si, dovádíme,sněhuláka postavíme,že je zima, to my víme.pozor, ať se nezraníme. (autorkou díla je Bc. R. Michlíčková) - společné hry, činnosti a aktivity - seznamujeme se s novou říkankou Na sněhu, sledujeme obsah říkanky na vyrobených obrázcích (her a zimních sportů), vedeme rozhovor na téma Zima – Zimní hry a sportování – Zimní oblečení – Úrazy při zimních hrách a sportech - malujeme na sníh, hrajeme Koulovanou, pravidla viz aktivity tělesně kinestetické, stavíme  a malujeme sněhuláky, vyšlapáváme cestičky ve sněhu – labyrinty, dechová cvičení s koulemi...

Sférické kino

Sférické kino

Návštěva sférického kina v základní škole. Příběhem o severním a jižním pólu nás provázel lední medvěd a tučnák. Děti byly opět nadšené.Tesárková Barbora

 • Vynášení Morany

  Vynášení Morany

 • Velikonoce v MŠ

  Velikonoce v MŠ

 • Řemesla

  Řemesla

 • Svatý Valentýn

  Svatý Valentýn

 • Masopust

  Masopust

 • Bacily se nemyly

  Bacily se nemyly

 • Na sněhu

  Na sněhu

 • Sférické kino

  Sférické kino

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163