Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Kopu, kopu brambory

Kopu, kopu brambory

  Pomocí prožitkového učení se děti seznamují s vlastnostmi a využitím brambor, s podmínkami k jejich růstu a skladováním. Děti zdokonalují svou pohybovou koordinaci při tanci a v překážkové dráze. Překonávají strach z temnoty a z mazlavé hlíny. Báseň Princeznička na bále – děj jsme zdramatizovali Bál pro princeznu: pohybová improvizace s hudbou Najdi poztrácené korálky – učitelka poschovává  velké korálky po třídě. Děti je hledají. Honzík nakopal brambory, pomozte mu je třídit: podle barvy – děti mohou být rozděleny do dvou skupin, jedno družstvo sbírá žluté brambory, jedno červené (můžeme třídit míčky) podle velikosti – malé /velké Procvičování jemné...

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

OVOCE A ZELENINA Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla. Kdo jí mrkev, ředkvičky, bude zdravý celičký. Na tématu „ovoce a zelenina“ můžeme  rozvíjet s žáky všechny potřebné oblasti (hrubá i jemná motorika, předmatematické představy, orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč), které jsou potřebné k dalšímu úspěšnému vzdělávání. Celý tematický celek můžeme obohatit o říkadla, písně či literární texty s tematikou ovoce a zeleniny (např. Cib cib cibulenka, Řepa, Šel zahradník do zahrady, Ovoce a zelenina, Měla babka, Šla Nanynka do zelí, Foukej, foukej větříčku a další). Toto téma napomáhá dětem osvojit si základní stravovací návyky, děti...

Činnosti v adaptačním týdnu nového školního roku 2017-18

Činnosti v adaptačním týdnu nového školního roku 2017-18

  Adaptační týden- nabídka her a činností (otisky rukou, stříhání, lepení, modelování, puzzle, hry venku, pohybové hry s říkankou, volná kresba)Tesárková Barbora

 • Kopu, kopu brambory

  Kopu, kopu brambory

 • Ovoce a zelenina

  Ovoce a zelenina

 • Činnosti v adaptačním týdnu nového školního roku 2017-18

  Činnosti v adaptačním týdnu nového školního roku 2017-18

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163