Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Únor 2019 v MŠ

Oslava narozenin 1. třída

Děti přivítají svého kamaráda zpěvem „hodně štěstí, zdraví“ a celý den je věnován oslavenci. Oslavenec přinese něco dobrého pro své kamarády a společně si na tom pochutnají. Na přání oslavence se zpívalo a tancovalo na dětské písničky z CD přehrávače.

 

Oslava narozenin 2. třída

Děti svému kamarádovi popřejí podáním ruky a přáním všeho nejlepšího. Oslavenec přinese dětem něco sladkého, na čem si společně pochutnají. Pak nám s vybranými kamarády zahrají pohádku „O veliké řepě“.

Valentýnský týden v 1.třídě

V 1. třídě se pečou linecká srdíčka, na kterých děti spolupracují s přípravou těsta a poté se střídají u vykrajování. Děti jsou velice spokojené a šťastné. Další den připravujeme valentýnky. Děti mají připravené srdíčko, na které si lepí natrhané kousky krepového papíru ve dvou vrstvách. Byly velmi šikovné a moc se jim to povedlo. Do přáníčka si děti obtiskly pusinku a v den sv. Valentýna si vše odnesly pro rodiče domů.

Valentýnská slavnost 2. třída

Děti také připravovaly přáníčka pro rodiče a v den sv. Valentýna si hrály různé soutěživé hry, kde použily balónek ve tvaru srdíčka. Soutěžily ve dvojicích, pokoušely se o přidržení balónku různým způsobem, aby jim nespadl na zem.

Olympijský týden

Děti dostaly diplom za splněné úkoly, které patří k zimním sportům. Povídaly si o disciplínách na olympiádě, co k jaké disciplíně patří. Hrály hry se slovy, slovní hádanky, pohybové hry, tvořily ve výtvarných činnostech.

Učitelky MŠ

Slavnost svátku maminek

Slavnost svátku maminek

Letošní Slavnost svátku maminek připravily děti z mateřské školy ve stylu country. Nechyběla kytička ani dárek v rámečku.  Každý z nás tiskem připravil mamince překvapení. Všechno nejlepší a děkujeme, že Vás máme. Děti z MŠ

Provoz v MŠ o letních prázdninách

V Kamýku nad Vltavou dne 10.5.2019 Č.j.: 177/2019 OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019 Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu provozu - omezený provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. V období od pondělí 15.7.2019 do pátku 9.8.2019  bude mateřská škola uzavřena. Jedná se celkem o čtyři týdny. Po dobu provozu mateřské školy o hlavních prázdninách nebude provoz časově omezen, tj. mateřská škola bude otevřena   od 6:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.                                                              Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V Kamýku nad Vltavou dne 13.5.2019 Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2019/2020) takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační čísla,...

Máji, máji, voníš kvítím

Máji, máji, voníš kvítím

Pokračujeme v připomínání lidových tradic, a tak i do Kamýka nad Vltavou přiletěly čarodějnice, i májka stojí u mateřské školky. Na stavbu obecní máje čarodějnice a čarodějové pozvali občany Kamýka průvodem s  tancem.   A malé čarodějnice, které děti vyrobily doma s rodiči, nám naši "školkovou máj" pohlídaly. Jana Hovorková, Svatava Lajbnerová

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

I v mateřské škole jsme se s rodiči a dětmi pustili do velikonočního tvoření.Moc se nám to líbilo a příští Velikonoce budeme jistě v našem tvoření pokračovat.Foto uč. Hovorková, text uč. Lajbnerová  

Březen a duben v MŠ

Březen a duben v MŠ

Mnoho toho prožíváme a hrovou formou se učíme.První jarní den - Zimo, zimo táhni pryč. S jarem přichází Velikonoce a také zápis do základní školy. Foto : uč. Hovorková, text : uč. Lajbnerová

Zápis

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 2. května od 13,00 do 17,00 vás srdečně zveme společně s vaším dítětem k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. S sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách školy pod rubrikou Zápis nebo tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně u učitelek v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře vyřiďte před zápisem. V Kamýku nad Vltavou dne 16.04.2019                            Mgr. Radek Behenský, ředitel školy  ...

 • Slavnost svátku maminek

  Slavnost svátku maminek

 • Provoz v MŠ o letních prázdninách

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Máji, máji, voníš kvítím

  Máji, máji, voníš kvítím

 • Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

  Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

 • Březen a duben v MŠ

  Březen a duben v MŠ

 • Zápis

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163