Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

contnt image 01

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí MŠ a nejdůležitější priority pro nejbližší období. 

VÁŽENÍ RODIČE,
DĚKUJI VÁM MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ, KTERÉ MNĚ POMOHLY ZMAPOVAT KLIMA, VAŠE POTŘEBY A PŘÁNÍ U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A INFORMACE JSOU PLNĚ A VÁŽNĚ BRÁNY NA ZŘETEL A POSTUPNĚ BUDEME SPOLEČNĚ PRACOVAT NA JEJICH NAPLNĚNÍ ČI PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH.
Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRIORITY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ:
1/ MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÝM A VSTŘÍCNÝM PROSTŘEDÍM BEZ URÁŽENÍ A PONIŽOVÁNÍ S OCHOTOU POMOCI, KDE SE BUDE RESPEKTOVAT NÁZOR DRUHÝCH; DĚTI BUDOU NEUSTÁLE POD PEDAGOGICKÝM DOHLEDEM; BUDOU SE VŽDY HLEDAT SPOLEČNÉ MOŽNOSTI A CESTY K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI A K NAPLNĚNÍ PŘÁNÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU, VČETNĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ; PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY KOHOKOLI NEBUDOU BRÁNY OSOBNĚ A JAKO URÁŽKY ČI NEPŘÍSLUŠNÉ VMĚŠOVÁNÍ, ALE JAKO PODNĚTNÉ POSTŘEHY A ZPĚTNÁ VAZBA, KTERÁ CELÉ DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŮŽE POSUNOUT O KRŮČEK DÁL K LEPŠÍMU, PROTOŽE VŽDY JE CO ZLEPŠOVAT 
2/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES BUDE REALIZOVÁN PODLE ŠVP, VE VĚTŠÍ MÍŘE BUDOU VYUŽÍVÁNY RŮZNÉ METODY PRÁCE; DŮRAZ BUDE KLADEN NA ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ VŠESTRANNÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ VE VŠECH OBLASTECH-POHYB, HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, PŘÍPRAVA NA ŠKOLU, APOD.
3/ ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ BUDE ZÁVISET NA POČTU ZAPOJENÝCH DĚTÍ; BUDEME RÁDI ZA NABÍDKU ZE STRANY RODIČŮ ČI PRARODIČŮ A PŘÍPADNĚ BUDOU ZVAŽOVÁNY NABÍDKY EXTERNÍCH ORGANIZACÍ
4/ VÝZDOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE POSTUPNĚ UPRAVOVÁNA; BUDOU PRAVIDELNĚ UMISŤOVÁNY PRÁCE DĚTÍ; BUDE VŽDY VÍTÁNA POMOC ZE STRANY RODIČOVSKÉ VEŘEJNOSTI-NAPŘ. BRIGÁDY, AKTIVITY V OBLASTI JEDNODENNÍCH I DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY; KAŽDÝ NÁPAD A INICIATIVA BUDOU VÍTÁNY!
5/ SPOLEČNĚ SE MUSÍ PRACOVAT NA ZLEPŠENÍ KLIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE; TROJÚHELNÍK RODIČ-DÍTĚ-UČITELKA MUSÍ FUNGOVAT – JE TO O VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH
6/ BUDOU REALIZOVÁNY PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI ZAMĚŘENÉ NA ZLEPŠENÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ, NA PREVENCI RIZIKOVÝCH JEVŮ
7/ V NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ DOBĚ PROBĚHNOU ÚPRAVY SMĚREM KE ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI DĚTÍ-ZABEZPEČENÍ BRANKY, PROŘEZ STROMŮ V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
8/ V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU JIŽ NAPLÁNOVÁNY AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY-SPOLEČNÉ VYUČOVACÍ HODINY, NÁVŠTĚVY VE VÝUCE VE ŠKOLE, ÚČAST DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NĚKTERÝCH JEDNODENNÍCH PROJEKTECH ŠKOLY
9/ NA TRADIČNÍ AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE NAVÁZÁNO-NAPŘ. SVATBA BROUČKŮ, APOD.; ZÁROVEŇ BUDOU REALIZOVÁNY AKTIVITY NOVÉ-I V TOMTO BUDEME RÁDI ZA INICIATIVU A AKTIVITU VŠECH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
10/ MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY-PASTELKY, BARVY, PAPÍRY, APOD. BUDE PLNĚ ZAJIŠTĚNO
DĚKUJI VŠEM ZA SHOVÍVAVOST A TRPĚLIVOST, S JAKOU VĚTŠINA Z VÁS PŘISTUPUJE K NOVÝM UČITELKÁM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE; VŠICHNI JSME NĚKDY ZAČÍNALI A BYLI RÁDI ZA KAŽDOU DOBŘE MÍNĚNOU RADU A POMOCNOU RUKU. VŠICHNI OBČAS UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU, Z KTERÉ, KDYŽ SE POUČÍME, SE STÁVÁ POZITIVNÍ HNACÍ SÍLA.
PŘEJI NÁM VŠEM.POHODOVOU, RADOSTNOU, TVOŘIVOU ATMOSFÉRU V NAŠÍ ŠKOLCE A TAKÉ MNOHO SPOLEČNÝCH PŘÍJEMNÝCH SETKÁNÍ.

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí MŠ a nejdůležitější priority pro nejbližší období.  VÁŽENÍ RODIČE,DĚKUJI VÁM MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ, KTERÉ MNĚ POMOHLY ZMAPOVAT KLIMA, VAŠE POTŘEBY A PŘÁNÍ U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A INFORMACE JSOU PLNĚ A VÁŽNĚ BRÁNY NA ZŘETEL A POSTUPNĚ BUDEME SPOLEČNĚ PRACOVAT NA JEJICH NAPLNĚNÍ ČI PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH.Mgr. Radek Behenský, ředitel školy NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRIORITY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ:1/ MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÝM A VSTŘÍCNÝM PROSTŘEDÍM BEZ URÁŽENÍ A PONIŽOVÁNÍ S OCHOTOU POMOCI, KDE SE BUDE RESPEKTOVAT NÁZOR DRUHÝCH; DĚTI BUDOU NEUSTÁLE POD PEDAGOGICKÝM DOHLEDEM; BUDOU SE VŽDY HLEDAT SPOLEČNÉ MOŽNOSTI A CESTY K...

Únor 2019 v MŠ

Únor 2019 v MŠ

Oslava narozenin 1. třída Děti přivítají svého kamaráda zpěvem „hodně štěstí, zdraví“ a celý den je věnován oslavenci. Oslavenec přinese něco dobrého pro své kamarády a společně si na tom pochutnají. Na přání oslavence se zpívalo a tancovalo na dětské písničky z CD přehrávače.   Oslava narozenin 2. třída Děti svému kamarádovi popřejí podáním ruky a přáním všeho nejlepšího. Oslavenec přinese dětem něco sladkého, na čem si společně pochutnají. Pak nám s vybranými kamarády zahrají pohádku „O veliké řepě“. Valentýnský týden v 1.třídě V 1. třídě se pečou linecká srdíčka, na kterých děti spolupracují s přípravou těsta a poté se střídají u vykrajování....

Leden 2019 v MŠ

Leden 2019 v MŠ

Vyrobili jsme s dětmi korunky, které jsme použili na průvod obcí. Akce PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ - prošli jsme část obce, zazpívali písničku My Tři králové. Počasí bylo deštivé, tak jsme naši akci museli ukončit dříve, než jsme plánovali.  STAVĚNÍ SNĚHULÁKA - konečně nám napadlo trošku sněhu, tak hurá na stavbu sněhuláka. Děti byly natěšené z válení koulí tak jsme se domluvili, že kdo uválí velikou kouli, věnuje ji na sněhuláka. Akce se povedla a radost dětí byla úžasná. KRMENÍ ZVÍŘÁTEK- poprosili jsme rodiče, zda by děti nepřinesly zvířátkům kousek sena, jablka,  mrkev, zrní. Děti toho přinesly tolik, že jsme naplnili tři...

Docházka dětí během prázdnin

Od úterý 29.1.2019 si můžete v mateřské škole u p. učitelky Lajbnerové vyzvednout potvrzení k daním za rok 2018.   Žádáme rodiče o vyplnění docházky dětí o pololetních prázdninách 1.2.2019 o jarních prázdninách 11.3. – 15.3.2019

Prosincové akce v MŠ

Prosincové akce v MŠ

  Oslava narozenin ve 2. třídě s představením pohádky "O veliké řepě". Společné rozbalování vánočních dárků ve 2. třídě. Vánoční slavnost, krátké pásmo vánočních koled a tanečků. Spolupracovali Vávrová I. a Hovorková J.

Mikulášská nadílka v MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ

  Dne 5.12.2018 nás navštívili čert,mikuláš a anděl a přinesli s sebou dva plné koše dárečků, které jsme od nich dostali. Mikuláš o nás věděl úplně všechno a my zlobivější jsme museli slíbit, že se polepšíme. Mnozí z nás byli vystrašení, ale nakonec jsme si i s čertem podali ruce a všem zazpívali. Ještě nám paní ředitelka s paní zástupkyní přinesly dvě velké krabice plné balančních pomůcek pro cvičení.  Nadílka stála i za tu kapku strachu, který jsme během ní zažili.  Teď už budeme čekat na příchod Ježíška a těšit se na další dárečky.   Děti z MŠ

Co jsme dělali v MŠ v listopadu

Co jsme dělali v MŠ v listopadu

  Skupina DABA, která se věnovala dětem při sportování. Detektivní pohádka děti vtáhla do děje. Oslava narozenin v 1. i 2. třídě. Svatomartinský průvod obcí. Módní přehlídka ve 2.třídě. Spolupráce Hovorková, Vávrová

Svatý Martin - ne na bílém koni

Svatý Martin - ne na bílém koni

Zase je tu podzim a rozloučení s přírodou si opět nenechal ujít ani Sv. Martin. Zamkli jsme les a posvítili jsme si na cestu lucerničkami. Odpočiň si přírodo ! Svatava Lajbnerová

 • Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

  Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

 • Únor 2019 v MŠ

  Únor 2019 v MŠ

 • Leden 2019 v MŠ

  Leden 2019 v MŠ

 • Docházka dětí během prázdnin

 • Prosincové akce v MŠ

  Prosincové akce v MŠ

 • Mikulášská nadílka v MŠ

  Mikulášská nadílka v MŠ

 • Co jsme dělali v MŠ v listopadu

  Co jsme dělali v MŠ v listopadu

 • Svatý Martin - ne na bílém koni

  Svatý Martin - ne na bílém koni

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163