Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Konec února - začátek března v MŠ

Předškoláci ve škole

Děti se byly podívat na hodině matematiky. Prvňáci se ujali svých kamarádů ze školky a ukázali jim, jak to chodí ve škole, jak sedí v lavici a poslouchají paní učitelku. Paní učitelka jim připravila práci na počítačích, aby také děti ze školky mohly být zapojeny.

Řemesla

Povídali jsme si o různých řemeslech a šli jsme se podívat na paní uklízečku, která nám ukázala, jak se žehlí prádlo, kde se pere prádlo, jak funguje vysávání a děti si to mohly také vyzkoušet. Potom jsme navštívili paní kuchařku. Prohlédli jsme si kuchyni, kde se pro nás připravuje dobré jídlo. Paní kuchařka pro nás měla přichystanou tajnou ochutnávku ovoce a zeleniny a děti poznávaly, co ochutnaly. Při tvořivých pracích jsme si zahráli na pekaře a děti si zkusily z tvrdnoucí hmoty udělat koláček.

Masopust

Věnujeme se tradicím a mezi ně patří Masopust. Povídali jsme si o písničkách, tradičních koblížkách, tradičních maskách, které chodí v průvodu. Protože ve vedlejší vesnici Zduchovice se tento průvod koná a některé děti se tam půjdou podívat. a budeme si Následující den si o tom budeme povídat. My jsme si v ten den udělali MASOPUSTNÍ REJ ve školce. Paní kuchařka nám usmažila ke svačině tradiční koblížky. Děti si přinesly převleky a dělaly módní přehlídku a po přehlídce jsme si všichni zatancovali.

                                                                                                                 Jana Hovorková

Slavnost svátku maminek

Slavnost svátku maminek

Letošní Slavnost svátku maminek připravily děti z mateřské školy ve stylu country. Nechyběla kytička ani dárek v rámečku.  Každý z nás tiskem připravil mamince překvapení. Všechno nejlepší a děkujeme, že Vás máme. Děti z MŠ

Provoz v MŠ o letních prázdninách

V Kamýku nad Vltavou dne 10.5.2019 Č.j.: 177/2019 OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019 Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu provozu - omezený provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. V období od pondělí 15.7.2019 do pátku 9.8.2019  bude mateřská škola uzavřena. Jedná se celkem o čtyři týdny. Po dobu provozu mateřské školy o hlavních prázdninách nebude provoz časově omezen, tj. mateřská škola bude otevřena   od 6:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.                                                              Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V Kamýku nad Vltavou dne 13.5.2019 Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2019/2020) takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační čísla,...

Máji, máji, voníš kvítím

Máji, máji, voníš kvítím

Pokračujeme v připomínání lidových tradic, a tak i do Kamýka nad Vltavou přiletěly čarodějnice, i májka stojí u mateřské školky. Na stavbu obecní máje čarodějnice a čarodějové pozvali občany Kamýka průvodem s  tancem.   A malé čarodějnice, které děti vyrobily doma s rodiči, nám naši "školkovou máj" pohlídaly. Jana Hovorková, Svatava Lajbnerová

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

I v mateřské škole jsme se s rodiči a dětmi pustili do velikonočního tvoření.Moc se nám to líbilo a příští Velikonoce budeme jistě v našem tvoření pokračovat.Foto uč. Hovorková, text uč. Lajbnerová  

Březen a duben v MŠ

Březen a duben v MŠ

Mnoho toho prožíváme a hrovou formou se učíme.První jarní den - Zimo, zimo táhni pryč. S jarem přichází Velikonoce a také zápis do základní školy. Foto : uč. Hovorková, text : uč. Lajbnerová

Zápis

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 2. května od 13,00 do 17,00 vás srdečně zveme společně s vaším dítětem k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. S sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách školy pod rubrikou Zápis nebo tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně u učitelek v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře vyřiďte před zápisem. V Kamýku nad Vltavou dne 16.04.2019                            Mgr. Radek Behenský, ředitel školy  ...

 • Slavnost svátku maminek

  Slavnost svátku maminek

 • Provoz v MŠ o letních prázdninách

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Máji, máji, voníš kvítím

  Máji, máji, voníš kvítím

 • Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

  Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

 • Březen a duben v MŠ

  Březen a duben v MŠ

 • Zápis

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163