Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

 

                      Režim dne ( Přizpůsobeno potřebám dětí )

6.00 – 8.30 hod. volné hry dětí, individuální práce

8.30 –  9.00 hod.   rozcvička

9.00 –  9.20 hod.   svačina

9.20 – 10.00 hod.   řízené činnosti vztahující se k tématu nebo dle volby,

                                příprava na pobyt venku

10.00 – 11.30 hod.  pobyt venku

11.45 – 12.30 hod.  oběd

12.30 -  13.00 hod.  odchod dětí po obědě,

          -  14.00 hod.  odpočinek pro děti, které nespí + volné hry,

                                 výtvarná činnost,´individuální péče 

14.00 – 14.30 hod.   odpolední svačina

           - 16.00 hod.   hry a další činnosti do odchodu domů    

 

Kamýk nad Vltavou 5.2.2016                                  Ing. Alena Suchopárová,

Č.j.: 78/2016                                                                        ředitelka školy                      

 

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163