Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

 

Tentokrát autobusem do vesnice Třtí na statek za zvířátky. Nejprve jsme si dali svačinku od paní kuchařky a pak už nás čekala prohlídka statku. Viděli jsme kozu a kůzlátka, kočičku, slepice, husy a  pejska. Všechna zvířátka jsme si zkusili nakrmit a něco se o každém dozvěděli. Poté nás čekal výšlap na jezírko, kde na nás čekala ukázka pasení ovcí pomocí bordercollie a také moc dobrý řízek, který nám až k jezírku přivezla naše hodná paní kuchařka Hanička s tetou Petrou.                                Tesárková Barbora

 

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163