Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Těchto 14 dní věnujeme tématu povolání/řemesla. Tento týden jsme navštívili místní truhlářskou dílnu pana Petra Hodáně, který nás seznámil s povoláním truhláře. Ukázal nám svoji dílnu, stroje, nařezal nám dřevěné kostky, které jsme si zkusili sami obrousit, a odnesli si je s sebou do školky.
Další den jsme se vydali do autoparku na prohlídku hasičské zbrojnice, kde nás provázel dobrovolný hasič pan Miroslav Tulach. Čekala nás prohlídka šaten, klubovny, kde mají hasiči svoje trofeje, ukázka výstroje, kterou hasič potřebuje, a nakonec i prohlídka hasičských vozů, člunu i historické stříkačky. Do auta jsme si mohli  sednout a nakonec nám p. Tulach pustil sirénu.
Posledním povoláním tento týden byl kominík. S kominíkem se dnes děti setkají jen zřídka, proto jsme byli rádi když jeden přijel až za námi do školky. Pan Štros si s námi popovídal o tom, co jeho práce obnáší. Zkusili jsme si vyčistit komín a nakonec jsme každý dostal i kousek kominického štěstí.

Tesárková Barbora

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163