Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Společně s dětmi jsme vyrobili a za doprovodu básní vynesli Moranu. Cestou do školky jsme symbolem líta a básní přivítali přicházející jaro. Ve školce se děti seznámily s prvními jarními kytičkami a hledali jsme je na společných vycházkách také v přírodě.

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163