Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 3.května se v mateřské škole konal zápis.Děti i rodiče si mohli prohlédnout

veškeré prostory školky, zeptat se na cokoliv paní učitelky a pohrát si se školkovými hračkami.

K zápisu dorazilo 17 dětí a velké většině se ani nechtělo domů.

Barbora Tesárková

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163